Regulations

Guests and visitors of the Resort Rehabilitation Center Jaunkemeri must follow these rules in order to maintain order and favorable conditions for everyone.

Līgums Jaunķemeri (paraugs)

In the sections below, you are invited to read the contract and the binding rules that apply to the provision of the Centre's services.

On the day you arrive at the Jaunķemeri Resort Rehabilitation Centre, we will invite you to sign a service contract. You can find the contents HERE. 

Refunds for unused services

 

1. The rules stipulate the conditions and procedure of refunds which SIA Sanare – KRC Jaunķemeri (hereinafter referred to as the CENTRE) makes to the PATIENTS for fully or partially paid but unused medical rehabilitation, health promotion or secondary healthcare services.
2.    The PATIENT is refunded based on the PATIENT’S written request to cancel their booked services or a part thereof attaching a proof of payment, i.e. a cash register receipt, if the payment has been made in cash, or a payment order or an account statement certified by a credit institution, if the payment has been made by wire transfer.
3.    The PATIENT has the right to cancel booked services and receive refund of their payment or a part thereof as follows:

3.1.    If the PATIENT has made full payment in accordance with the Agreement but cancelled the paid medical rehabilitation or health promotion services in writing:

3.1.1.    the full amount is refunded provided the PATIENT has cancelled the booked service at least 10 (ten) business days before the date of the booked service;

3.1.2.    the amount less the deduction of the price of one night accommodation in accordance with the price-list of the CENTRE is refunded, if the PATIENT has cancelled the booked service less than 10 (ten) business days before the date of the booked service;

3.1.3.    the amount less the deduction of the price of one night accommodation in accordance with the price-list of the CENTRE and 10% of the total agreement price for the provision of the services by the CENTRE and actually provided additional services in accordance with the price-list of the CENTRE is refunded, if the PATIENT has cancelled the service on the start date of the booked services.

3.2.    If the PATIENT has made full payment in accordance with the Agreement but cancelled a portion of the paid medical rehabilitation or health promotion services in writing during the provision of the service:

3.2.1.    the amount less the deduction of the price of actually provided services, one night accommodation and actually provided additional services in accordance with the price-list of the CENTRE is refunded, if the PATIENT has submitted their cancellation at least 3 (three) days before the desired service cancellation date. One night accommodation cost is not deducted if the paid medical rehabilitation or health promotion services have been cancelled due to objective reasons beyond control of the PATIENT;

3.2.2    the paid amount less the deduction of the price of one night accommodation, actually provided services, penalty of 10% of the total Agreement price and actually provided additional services in accordance with the price-list of the CENTRE is refunded, if the PATIENT has submitted their cancellation less than 3 (three) days before the desired service cancellation date.

3.3.    If the PATIENT has made prepayment for medical rehabilitation or health promotion services but cancelled the medical rehabilitation or health promotion services in writing:

3.3.1.    prepayment is refunded in full, except where the service recipient has requested the CENTRE’S confirmation for a visa application, if the PATIENT has cancelled the service less than 10 (ten) business days before the date of the service;
3.3.2.    the prepaid amount less the deduction of the price of one night accommodation in accordance with the price-list of the CENTRE, if the PATIENT has cancelled the service less than 10 (ten) business days before the date of the service.

3.4.  If the PATIENT paid for additional services prescribed by a developed rehabilitation plan, but cancelled the paid additional service in writing at least 3 (three) hours before the scheduled service time, the PATIENT is refunded the paid amount for the unused service.

3.5. If the PATIENT paid for the Fitness Centre or outpatient department services of the CENTRE, but cancelled the paid service in writing at least 3 (three) hours before the scheduled appointment time, the PATIENT is refunded the paid amount for the unused service.

4.    After expiry of the time set out in paragraphs 3.4 and 3.5, the CENTRE may keep 100% (hundred per cent) of the payment for the services set out in those paragraphs.
5.    The paid amount is not refunded to the PATIENT, if, cancelling the service or a part thereof, the PATIENT has not submitted the appropriate written request to the CENTRE with a proof of payment attached.
6.    The PATIENT can submit their written request within six months after the payment date.

7.  The paid amount is not refunded to the PATIENT:

7.1.    if the PATIENT fails to come to the place of provision the booked service on time without a written notice;
7.2.    if the PATIENT fails to come to or does not use treatments prescribed within a medical rehabilitation or health promotion programme, except where it has been caused by events of a medical nature recorded in the PATIENT’S medical history;
7.3.    if the PATIENT cancels the treatment less than 3 (three) hours) before the time of treatment specified in the rehabilitation plan;
7.4.    if the treatment within a medical rehabilitation or health promotion programme is rescheduled, except where the time of treatment has been changed by the service provider;
7.5.    if the PATIENT does not use or does not come to the booked Fitness Centre or outpatient department service of the CENTRE or cancels the service less than 3 (three) hours before the booked service time;
7.6.    if the payment for the PATIENT’S rehabilitation has been made by a third party.

8.    The CENTRE will refund the paid amount to the PATIENT deducting the amounts specified in the conditions.
9.    The refund is paid to the PATIENT within 30 (thirty) days after the receipt of the PATIENT’S written request by the CENTRE:

9.1.    to the bank account of the PATIENT from which the payment for the services of the CENTRE has been made;
9.2.    at the cash office of the CENTRE if the PATIENT has paid for the services in cash at the CENTRE

10.    These conditions also apply to refunds for cancellations of rehabilitation programme to third parties if they have made payment for the PATIENT’S rehabilitation service.

Trauksmes cēlēji 

2019.gada 1.maijā spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

 SIA “SANARE - KRC JAUNĶEMERI” trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

1.1. elektroniski, izmantojot SIA “SANARE - KRC JAUNĶEMERI” sagatavotu veidlapu, ko var lejupielādēt arī SIA “SANARE - KRC JAUNĶEMERI” tīmekļvietnē, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected] (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus);
1.2. pasta sūtījums, norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;
1.3. ievietojot to SIA “SANARE - KRC JAUNĶEMERI” 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;
1.4. iesniedzot to personīgi kontaktpersonai;
1.5. mutiski.

2. Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē kontaktpersona trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam.

3. Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz SIA „SANARE - KRC JAUNĶEMERI” kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos Lietvedības daļas lietvede/sekretāre Lāsma Kubliņa tālr.: +371 67733519, e-pasts: [email protected] 

Kontaktpersona nekavējoties reģistrē saņemto trauksmes cēlēja iesniegumu speciāli izveidotā reģistrā, ievērojot normatīvajos aktos par ierobežotas pieejamības dokumentu apstrādi noteiktās prasības.
 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sanare- KRC Jaunķemeri” iekšējās trauksmes celšanas sistēma

Trauksmes celšanas noteikumi ir apskatāmi šeit.

You can find the Internal Rules HERE. 

SIA "SANARE - KRC Jaunķemeri" mājaslapas lietošanas noteikumi

Atsauces šajos lietošanas noteikumos uz "JAUNĶEMERI" un "mēs" ir atsauces uz SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”, juridiskā adrese: Kolkas iela 20, Jūrmala, LV-2012, Latvija, reģistrācijas numurs 42803001859.
Šajā lapā (kopā visiem tajā minētiem dokumentiem) ir noteikti JAUNĶEMERI tīmekļa vietnes www.jaunkemeri.lv (turpmāk tekstā - "mājaslapa") lietošanas noteikumi. Šie noteikumi attiecas uz visiem mūsu mājaslapas lietotājiem un apmeklētājiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus, pirms sākat izmantot mūsu mājaslapu. Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu mājaslapu.
1. Piekļuve mūsu mājaslapai
JAUNĶEMERI nevar garantēt, ka mūsu mājaslapa vai mājaslapas, ar kurām tā ir saistīta, vienmēr būs jums pieejamas. JAUNĶEMERI patur tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt un apturēt mājaslapu. JAUNĶEMERI neuzņemas atbildību, ja kāda iemesla dēļ mūsu mājaslapa vai citi nav pieejama jebkurā laikā.
2. Paļaušanās uz ievietoto informāciju
2.1. Mūsu mājaslapa ir pieejama daudziem lietotājiem, tādēļ tās pamatmērķis ir sniegt vispārēju informāciju par JAUNĶEMERI, norādot, ko mēs darām un kā mēs to paveicam, kā arī atbalstīt uzņēmējdarbības procesus mūsu organizācijas iekšienē un ārpus tās.
2.2. Lai gan JAUNĶEMERI cenšas nodrošināt, ka publicēšanas laikā šī vispārīgā informācija mūsu mājaslapā ir precīza, jebkura mūsu mājaslapā esošā informācija jebkurā brīdī var būt novecojusi vai nepilnīga. Ja jūs uzskatāt, ka jebkāda informācija mūsu mājaslapā ir neprecīza, lūdzu, informējiet JAUNĶEMERI, un mēs to izvērtēsim. JAUNĶEMERI neuzņemas atbildību, kas izriet no jebkādas paļaušanās uz vispārīgu informāciju, kas ir ievietota mūsu mājaslapā.
2.3. Izvietojot savā mājaslapā zinātniskus dokumentus, personiskus komentārus, statistikas analīzes, korporatīvos datus un citus trešās puses materiālus, mēs nekontrolējam un ne vienmēr apstiprinām to saturu vai atklājumus. JAUNĶEMERI neuzņemas atbildību par šādu materiālu precizitāti.
2.4. Informācija pacientiem par konkrētām rehabilitācijas programmām un ārstniecības kursiem ir pieejama mūsu programmu aprakstos. To saturs var tikt mainīts, un JAUNĶEMERI veic saprātīgus pasākumus, lai regulāri atjauninātu informāciju par tās galvenajām rehabilitācijas programmām un ārstniecības kursiem. Par jebkuru neprecizitāti lūdzam ziņot JAUNĶEMERI.
3. Preču zīmes un intelektuālais īpašums
3.1. Mūsu mājaslapā izmantotie un izvietotie logotipi un preču zīmes ir mūsu reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes vai citu personu preču zīmes. Jūs nedrīkstat izmantot šīs preču zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas vai attiecīgās (-o) preču zīmes (-u) īpašnieka (-u) atļaujas.
3.2. JAUNĶEMERI ir šis mājaslapas un ar to saistītās tehniskās infrastruktūras un publicētā materiāla intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licenciāts. Šie darbi ir aizsargāti ar autortiesību likumiem. Visas tiesības ir rezervētas.
3.3. Ievērojot turpmāk izklāstītos ierobežojumus, jūs varat lejupielādēt, apskatīt un drukāt materiālus no mūsu tīmekļa vietnēm, lai tikai personīgos un nekomerciālos nolūkos vai iekšējai nekomerciālai apritei jūsu organizācijā. Cita lietošana nav atļauta bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Bez mūsu iepriekšējās rakstiskas piekrišanas nav atļauts izmantot mūsu tīmekļa vietnē izvietotos materiālus vai to daļas komerciāliem nolūkiem.
3.4. Jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot papīra vai digitālās kopijas no jebkādiem materiāliem, kuri tiek izdrukāti vai lejupielādēti no mūsu mājaslapas. Jūs nedrīkstat izmantot nekādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio failus vai jebkuru grafiku atsevišķi no jebkura pavadoša teksta.
3.5. Neviena preču zīme, autortiesības vai citi īpašumtiesību paziņojumi, kas ietverti mūsu tīmekļa vietnē esošajos materiālos vai parādās šajos materiālos, nedrīkst būt pilnīgi vai daļēji izmainīti vai dzēsti.
3.6. Atļauja reproducēt materiālu neattiecas uz materiālu, kas identificēts kā piederīgs trešajām pusēm, pirms šādu materiālu reproducēšanas jums ir jāsaņem attiecīgo īpašnieku atļauja.
3.7. Ja jūs drukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkuru mūsu vietnes daļu, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu tiesības izmantot mūsu mājaslapu nekavējoties tiks pārtrauktas un jums jāiznīcina visas jūsu tādējādi iegūto materiālu kopijas.
4. Pieejamība
JAUNKEMERI mērķis ir padarīt mūsu mājaslapu un materiālu pieejamu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu mājaslapa tiktu pārbaudīta visās bieži izmantotajās pārlūkprogrammās un vairākos ekrāna lasītājos, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs izmantojat vecāku vai novecojušo pārlūka versiju, mājaslapas saturs var būt nepilnīgs.
5. Mūsu atbildība
Materiāls, kas redzams mūsu mājaslapā, tiek nodrošināts bez jebkādām garantijām, nosacījumiem vai garantijām attiecībā uz tā precizitāti. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram lietotājam saistībā ar mūsu mājaslapu vai saistībā ar mūsu mājaslapas izmantošanu, nespēju izmantot to vai ar kādu no saistītajām mājaslapām un jebkādiem materiāliem ieskaitot, bet ne tikai, ienākumu vai ieņēmumu zudumu; peļņas zudumu; paredzamo ietaupījumu zudumu; datu zudumu; nemateriālās vērtības zudumu.
6. Neatļauta lietošana
6.1. Jūs varat izmantot mūsu mājaslapu tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu mājaslapu:
•     jebkādā veidā, kas pārkāpj visus piemērojamos vietējos, nacionālos vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus;
•    jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitīgs citiem lietotājiem, vai tam ir nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitējošs mērķis vai iznākums.
•    pārsūtīt vai sūtīt jebkuru nevēlamu vai neatļautu reklāmu vai reklāmas materiālus vai jebkādu citu līdzīgu solījumu (surogātpastu).
•    apzināti pārsūtīt jebkādus datus, nosūtīt vai augšupielādēt jebkādu materiālu, kurā ir vīrusi, Trojas zirgi, tārpi, spiegprogrammatūras vai citas kaitīgas programmas vai līdzīgs datora kods, kas paredzēts, lai nelabvēlīgi ietekmētu jebkura datora programmatūras vai aparatūras darbību.
6.2. Jums nav tiesību piekļūt bez autorizācijas, traucēt, bojāt vai izjaukt jebkuru mūsu mājaslapas daļu; jebkuru iekārtu vai tīklu, kurā tiek uzglabātas mūsu mājaslapa; jebkura programmatūra, ko izmanto mūsu mājaslapas uzturēšanā; vai jebkuru iekārtu vai tīklu vai programmatūru, kas pieder vai ko izmanto trešā persona.
7. Informācija par jums un jūsu apmeklējumiem mūsu mājaslapā
JAUNĶEMERI apstrādā informāciju par jums saskaņā ar mūsu privātuma politiku. Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat šādai apstrādei un jūs garantē, ka visi jūsu sniegtie dati ir precīzi.
8. Vīrusi, datora ļaunprātīga izmantošana un citi pārkāpumi
8.1. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu mājaslapu, apzināti ieviešot vīrusus un citu programmatūru, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīga. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi mūsu mājaslapai, serverim, kurā tiek saglabāta mājaslapa, vai jebkuru
serveri, datoru vai datubāzi, kas ir pievienota mūsu mājaslapai. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu tīmekļa vietnēm, izmantojot pakalpojuma atteices uzbrukumu (DOS) vai izplatītu pakalpojuma atteices uzbrukumu (DDOS).
8.2. JAUNĶEMERI var ziņot par šādiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot mūsu mājaslapu tiks pārtrauktas nekavējoties.
8.3. JAUNĶEMERI neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko radījis izplatīts pakalpojuma atteices uzbrukums, vīrusi vai cita tehnoloģiski kaitīga programmatūra, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus, tajā skaitā lejupielādējot jebkuru mājaslapā ievietoto materiālu. Izmantojot internetu, jums ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība pret vīrusiem un jāveic citi drošības pasākumi.
9. Saikne ar mūsu mājaslapu
9.1. Jūs varat saistīt materiālu ar mūsu mājaslapu, ja vien jūs rīkojaties godīgi un likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai vai neizmantojot to, bet jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, lai norādītu uz jebkādu asociāciju ar mums vai apliecinājumu no mūsu puses, ja tādu nav.
9.2. JAUNĶEMERI patur tiesības atsaukt saiknes atļauju bez iepriekšēja brīdinājuma.
9.3. Ja vēlaties izmantot materiālus mūsu mājaslapā šajos noteikumos neminētajos veidos, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz adresi [email protected] .
10. Apturēšana un izbeigšana
10.1. Mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim, vai ir bijuši šo noteikumu pārkāpumi, izmantojot mūsu mājaslapu. Ja noticis šo noteikumu pārkāpums, mēs paturam tiesības var rīkoties tā, kā mēs uzskatām par vajadzīgu.
10.2. Šo noteikumu neievērošana ir būtisks lietošanas noteikumu, saskaņā ar kuriem jums ir atļauts izmantot mūsu mājaslapu, pārkāpums. Pārkāpuma gadījumā mēs varam veikt visas vai jebkuru no sekojošām darbībām:
•    tūlītēja, pagaidu vai pastāvīgu mūsu mājaslapas lietošanas tiesību atsaukšana.
•    visu jūsu ievietoto ziņu vai materiālu nekavējoša, īslaicīga vai pastāvīga dzēšana no mūsu mājaslapas.
•    brīdinājums.
•    tiesvedība pret jums par visu izdevumu atlīdzināšanu, ko rādija pārkāpums (tajā skaitā, bet ne tikai, pamatotas administratīvās un juridiskās izmaksas).
•    ziņošana tiesībsargājošām iestādēm.
10.3. JAUNKEMERI neuzņemas atbildību par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šo noteikumu pārkāpumiem. Šajos noteikumos aprakstītā atbildes rīcība nav ierobežota, un mēs varam veikt jebkādas citas darbības, kuras mēs pamatoti uzskatām par piemērotām.
11. Vispārējā informācija
11.1. JAUNĶEMERI jebkurā laikā var pārskatīt šos lietošanas noteikumus, izmainot šo lapu. Daži no noteikumiem, kas ietverti šajos lietošanas noteikumos, var tikt aizstāti ar noteikumiem vai paziņojumiem, kas publicēti citur mūsu mājaslapā.
11.2. Latvijas Republikas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru prasību, kas rodas vai saistīta ar mūsu mājas lapas apmeklējumu, lai gan JAUNĶEMERI patur tiesības celt prasību pret jums par šo nosacījumu pārkāpšanu jūsu mītnes valstī vai citā attiecīgajā valstī.
Ja kāds no šiem lietošanas noteikumiem nonāk pretrunā ar normatīvo regulējumu, šāds noteikums tiks uzskatīts par izslēgtu no šiem lietošanas noteikumiem. Tas neietekmēs noteikumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību.

Ar kārtību, kādā tiek veidots un administrēts valsts finansētā rehabilitācijas pakalpojumu reģistrs SIA “SANARE – KRC JAUNĶEMERI”, var iepazīties ŠEIT.