Speciālistu pieņemšanas laiki

Ambulatorās klīnikas pieņemšanas laiki

Speciālistu konsultāciju cenas


Aicinām Jūs iepazīties ar mūsu speciālistu pieņemšanas grafiku!


Iepriekšējs pieraksts pa tālruni 
67733548, 26631659 vai [email protected]

 

Elīna Malkiela

Šobrīd prombūtnē

Pirmdiena – 15:00-16:00 (NVD)

Otrdiena – 13:00-14:30 (Maksas)

Piektdiena – 13:00-14:30 (Maksas)

Piektdiena - 16:30 - 17:30 (NVD) | 18:00 - 20:00 (Maksas) 

Pacientus pieņem 2x mēnesī

Pirmdiena - 9:00 - 12:30 (NVD) | 13:00 - 14:00 (Maksas) 

Otrdiena- 9:00 - 12:30 (NVD) | 13:00 - 14:00 (Maksas) 

Trešdiena - 9:00 - 12:30 (NVD) | 13:00 - 14:00 (Maksas) 

Ceturtdiena - 9:00 - 12:30 (NVD) | 13:00 - 14:00 (Maksas) 

Piektdiena - 9:00 - 12:30 (NVD) | 13:00 - 14:00 (Maksas) 

Anita Balcerbula

Pirmdiena- 14:00 - 15:00 (NVD) |  15:30-16:00 (Maksas) 

Otrdiena - 14:00 - 15:00 (NVD) |  15:30-16:00 (Maksas) 

Trešdiena - 14:00 - 15:00 (NVD) |  15:30-16:00 (Maksas) 

Piektdiena - 14:00 - 15:00 (NVD) |  15:30-16:00 (Maksas) 

* Pieņemšanas dienas un laiki var mainīties!

Pirmdiena - 9:00 - 14:00 (NVD) 

Trešdiena - 8:30-11:00 (Maksas) 

Ceturtdien - 9:00 - 14:00 (NVD) 

Sestdiena - 10:00 - 13:00 (NVD) | 13:30 - 16:00 (Maksas)  

Pacientus pieņem 1x mēnesī

Otrdiena - 14:00 - 15:00 (NVD)  | 12:30 - 13:30 (Maksas)  

Ceturtdiena - 14:00 - 15:00 (NVD)  | 12:30 - 13:30 (Maksas)  

Sestdiena - 9:30 - 12:00 (NVD) |  13:00 - 15:00 (Maksas) 

* Pieņemšanas dienas un laiki var mainīties!

Pirmdiena - 14:00 - 16:00 (NVD)  | 11:30 - 12:30 (Maksas) 

Otrdiena - 14:00 - 16:00 (Maksas) 

Trešdiena- 13:00 - 15:00 (NVD) | 11:30- 12:30 (Maksas)

Ceturtdiena - 14:00 - 16:00 (Maksas)

Piektdiena - 13:00 - 15:00 (NVD) | 11:30-12:30 (Maksas)

Mārīte Semjonova

Pirmdiena - 13:00 - 14:30 (Maksas)

Otrdiena - 13:00 - 14:30  (NVD) | 15:00-16:00 (Maksas)

Trešdiena- 13:00 - 14:30 (NVD) 

Ceturtdien - 13:00-14:30 (Maksas)

Piektdien - 13:00-14:30 (Maksas)

Irina Gajeva

Pirmdiena - 9:00 - 10:30 (Maksas)

Otrdiena - 9:00 - 10:30 (Maksas)

Trešdiena- 9:00 - 10:30 (Maksas)

Ceturtdien - 9:00 - 10:30 (Maksas)

Piektdien - 9:00 - 10:30 (Maksas)

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Pirmdiena - 9:00-12:30 (Maksas13:30-15:00 (NVD)

Otrdiena - 9:00-12:30 (Maksas13:30-15:00 (NVD)

Trešdiena - 9:00-12:30 (Maksas13:30-15:00 (NVD)

Ceturtdiena - 9:00-12:30 (Maksas13:30-15:00 (NVD)

Piektdiena - 9:00-12:30 (Maksas13:30-15:00 (NVD)

Sestdiena -  9:30 - 11:00 (NVD) | 11:30 - 13:30 (Maksas) 

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Trešdiena - 8:00 - 15:00 (NVD) 15:30 - 16:30  (Maksas)

Ceturtdiena - 17:30 - 19:30 (NVD) | 19:30 - 20:30  (Maksas)

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Piektdiena - 9:00 - 11:00 (NVD) 11:30 - 13:00  (Maksas)

Iveta Dumbrovska

Trešdiena - 12:00 - 13:00 (NVD) | 13:30 - 15:00  (Maksas)

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

 

Trešdiena - 9:00 - 12:00 (NVD) | 12:30 - 14:00  (Maksas)

Vineta Štolcere

Piektdiena - 10.30 - 12:30 (NVD) | 12:30 - 14:00  (Maksas)

Kateryna Veseļska 

Trešdiena - 14:30 - 17:30 (NVD) | 12:30 - 14:30  (Maksas)

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Pirmdiena - 9:00 - 13:00 (NVD) | 12:30 - 13:30  (Maksas)

Pacientus pieņem 1x mēnesī

 

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Pirmdiena - 10:00-14:00 (NVD) | 8:00 - 10:00 (Maksas) 

Piektdien - 10:00-14:00 (NVD) | 8:00 - 10:00 (Maksas)

Trešdiena - 8:00-16:00 (NVD) | 16:30 - 17:30 (Maksas)

Ceturtdiena - 8:00-16:00 (NVD) | 16:30 - 17:30 (Maksas)

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Otrdiena - 9:00 - 17:00 (Maksas)

Ceturtdiena - 9:00 - 17:00 (Maksas)

Piektdiena - 9:00 - 17:00 (Maksas) 

 

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Sadarbībā ar NMS laboratoriju

Pirmdiena - 8:00 - 10:00

Otrdiena - 8:00 - 10:00

Trešdiena - 8:00 - 10:00

Ceturtdiena  - 8:00 - 10:00

Piektdiena - 8:00 - 10:00

 

Marina Bačinska 

 Pirmdienaa - 9:00 - 11:00  (NVD) | 11:30 - 12:30 (Maksas)

 Otrdiena - 9:00 - 11:00  (NVD) | 11:30 - 12:30 (Maksas)

 Trešdiena - 9:00 - 11:00  (NVD) | 11:30 - 12:30 (Maksas)

 Ceturtdiena - 9:00 - 11:00  (NVD) | 11:30 - 12:30 (Maksas)

Piektdiena - 9:00 - 11:00  (NVD) | 11:30 - 12:30 (Maksas)

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Pirmdiena - 8:00 - 10:45 (Maksas)

Otrdiena - 16:00 - 19:45 (Maksas) 

Ceturtdiena - 16:00 - 19:45 (Maksas)

Piektdiena - 8:00 - 11:15 (Maksas)

Sestdiena - 8:00 - 12:45 (Maksas)

Olga Kriviča

Pirmdiena – 12:00-14:30 (Maksas)

Ingrīda Kukliča (gin.USS)

Piektdiena - 11:30 - 13:00 (Maksas)

Pacientus pieņem 1x mēnesī

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!

Oļegs Orlovs

Trešdiena - 16:00 - 18:00 (NVD) | 18:00 - 19:00 (Maksas)

Pacientus pieņem 2x mēnesī

* PIEŅEMŠANAS DIENAS UN LAIKI VAR MAINĪTIES!