Kārlis Kristers Kuzmans

Medicīnas asistents ergoterapijā
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

 • Rīgas Stradiņa universitāte programmas "Ergoterapija" 4.gada students
 • Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" apliecinājums par vienaudžu izglītotāju apmācību "Drosme zināt" sekmīgu apgūšanu pirmās palīdzības sniegšanā

Asociācijas

Latvijas Ergoterapijas Asociācijas Studentu apakšgrupa

Darba pieredze

 • Rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri"
 • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Hroniskās hemodialīzes nodaļa

Pakalpojumi

 • Ergoterapeita konsultācijas
 • Funkcionālā novērtēšana
 • Kognitīvo funkciju novērtēšana (MoCA tests)
 • Ergoterapijas nodarbības (individuālās un grupas)
 • RehaCom izziņas rehabilitācija
 • RehaDigit
 • Bimeo nodarbības