Jana Duhovska

Mūzikas terapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, profesionālā maģistra grāds "Mākslas terapija" 
Maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapijā (ar specializāciju mūzikas terapijā)
Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, programma "Medicīna"

Asociācijas

Latvijas Mūzikas terapeita asociācija
Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība

Pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella maris"
Biedrība "Dzīvības koks"
Rīgas Sanatorijas internātpamatskola
Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Profesionālā maģistra studiju programmas "Mākslas terapija" vadītāja

Pakalpojumi

  • Aktīvā un receptīvā mūzikas terapija pieaugušajiem un bērniem individuāli un grupā
    • emocionālo, kognitīvo, fizisko traucējumu mazināšanai, starppersonu saskarsmes prasmju, kā arī radošuma, spontanitātes vecināšanai.