Viktorija Maļecka

Ergoterapeits
Latviski
Angliski
Krieviski

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte studiju programma “Ergoterapija”
Intensīva apmācība par paliatīvo aprūpi “International Programme on Palliative and End-of-Life Care”

Asociācijas

Latvijas Ergoterapeitu asociācija

Darba pieredze

Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 

Pakalpojumi

 • Ergoterapijas konsultācijas
 • Grupu un individuālās nodarbības
 • Mājas vizītes
 • Darbs ar pacientiem ar neiroloģiskām saslimšanām, pacientiem pēc locītavu endoprotezēšanas, reimatoloģiskiem pacientiem, onkoloģiskiem pacientiem, pacientiem ar neirodeģeneratīvām saslimšanām u.c.

Pielietotās metodes:

 • Rokas terapija
 • Ikdienas aktivitāšu veikšanas uzlabošana
 • Konsultācijas par locītavu aizsardzības principiem, ergonomikas pamatprincipiem, enerģijas taupīšanas tehnikām un tehniskiem palīglīdzekļiem
 • Sensorā stimulācija
 • Kognitīvo spēju trenēšana
 • Konsultācija par tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību, lietošanu un saņemšanas kārtību/iespējām
 • Vides novērtēšana un pielāgošana